Hans Peter Madsen. Foto: Jens Peter Engedal
Hans Peter Madsen. Foto: Jens Peter Engedal
Lasse Juhl Nielsen |

DEBUT: “Den gode litteratur stikker altid grabberne ned i noget betydningsfuldt”

Det er noget særligt når nye forfattere debuterer, og vi vil gerne være med til at markere det. Og det gør vi ved løbende at invitere udvalgte debutanter til en lille Q&A for bare lige at komme smule tættere på forfatteren bag bogen. Den første i rækken er Hans Peter Madsen. Han debuterer d. 8/4 med novellesamlingen »Brænd huset ned, giv træet vand«.

Hvem er Hans Peter Madsen? 
“Hans Peter Madsen er én, der sjældent taler i tredje person om sig selv. Han er født i 1995, cand.mag. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet og arbejder freelance som forlagsredaktør, korrekturlæser og oversætter. Såfremt han siger jeg om sig selv, er jeg også bosat i Herning, god til at vaske op og næsten sygeligt afhængig af litteratur.”

Hvad kendetegner ham som forfatter? 
“Det kan jo være svært at gennemskue en forfatters kendetegn ud fra én bog, og især når man selv har skrevet den. Indigneret, sjov og forlæst, måske.”

Hvordan foretrækker du dine lydord? 
“Som i Anders And! Gerne et ”Uak!” her og der, og gerne en glæde ved den umulige præcision. Ellers som Kristoffer Raasteds digt “Vandet koger”, der i sin helhed lyder sådan her: “sllssslllssslslssslslssslsssl / lssslssslssssslsslssssllhhsshshls / shsllshlsshsllshllhschsllhrshliuiu / schliuiuscchsliuiiiufffissssff / ffssschiischfffffschfff / fffschhHHschsssffFsch / sssfffHfffffhfschsss / ssssshhhhbhbbkbkblbblbkb / blibbklikkllkklklsc   bb/ b bbbbb” (et digt, jeg gerne vil lære udenad).”

Din bog er inddelt i to afdelinger – hhv. “Brænd huset ned” og ”Giv træet vand” – og hver novelle er inddelt i nummererede afsnit – ja, nærmest strofer. Hvorfor? Altså hvad betyder formen for indholdet? 

“Nummereringen synes jeg giver novellerne en vis intensitet eller hektiskhed. Sådan har det i hvert fald været at skrive: Det, at teksterne står i meget korte, små afsnit, som der ofte bliver sprunget en del i tid og sted mellem, betyder, at jeg har været nødt til at skære fortællingen helt ind til benet. Fokusere på det vigtige – men også på det uvigtige, så længe det er netop fokuseret. Hvis tallene ikke er andet end en hjælp til skriveprocessen, kunne man så ikke bare redigere dem ud efterfølgende? Det sagde min redaktør også. Svaret er nej.”

“Hvad angår de to dele, så består første del af lidt længere fortællende noveller. Anden del er mere kortprosaagtig; små indsnusninger af en person eller et sted. Jeg har inddelt det sådan, for at bogen ikke skal stritte alt for meget i vidt forskellige retninger; for at give læseren lov til at blive i en følelse eller et flow i mere end to sider i træk.”

Hvor kommer viljen til at ’ville noget’ fra – og vil litteraturen generelt for lidt? 
“Hvor viljen til at ville noget kommer fra? Daniel Dalgaard skriver: “mine politiske/ holdninger er et smykke”. Men han skriver også, helt usmykket: “det er ikke i orden at være i krig”. Hvem vil noget, og om hvad? Med hvilke midler udtrykker de deres vilje? Nu svarede jeg på et spørgsmål med flere spørgsmål, lad mig prøve igen: 

Jeg tror, det er en fejl, når nogle kritikere taler om ”universel” og ”tidløs” litteratur. De rigtigt store klassikere er netop bundne af deres tid, og de er politisk indignerede over, hvad der sker – eller skete – omkring dem; det gælder fra Dante til Cervantes til Dickens. Den gode litteratur stikker altid grabberne ned i noget betydningsfuldt – ned i den førte politik, ned i mennesket, ned i sproget eller ned i litteraturen, og gerne det hele på én pærevællingende gang. At spørge, om litteraturen generelt vil for lidt, er derfor det samme spørgsmål som: Er litteraturen generelt dårlig? Det har ingen læst nok til at vide, men jeg fornemmer, at svaret er nej. Og lidt: ja.”

Hans Peter Madsen (f. 1995) er cand.mag. i litteraturhistorie. Han arbejder som korrekturlæser og forlagsredaktør og har oversat bøger af bl.a. Louisa May Alcott og John Polidori.

Hans debut som forfatter, »Brænd huset ned, giv træet vand«, udkom d. 84, 2021 på Forlaget Turbine.

Del:

Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen af Bookmate Journal. Du kan læse mere eller